Prao

Eleverna har prao en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Årskurs 8 vårterminen 2020

INSTÄLLT PGA CORONAPANDEMIN

v9 Internationella MYP4

v10 Linné 8A och 8B

v11 Linné 8C och 8E

v12 Linné 8Foch 8G

v20 Thorén Framtid

Val av prao-plats görs under vecka 5

Värdet med prao

Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid.

I forskning har man sett att praon fyller många olika funktioner.

  • Den underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • Den ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • Den bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna

Information inför praoval

Vecka 5 ska eleverna välja prao plats via webbplatsen samverka.nu.

Det finns det en film på Youtubelänk till annan webbplats som på några minuter beskriver vad samverka.nu är för något.

Antingen du som elev letar efter en egen praktikplats, eller vill välja praktik platser som praosamordnaren har tagit fram, så kan du använda webbplatsen samverka.nu

Du som elev kan själv gå in på denna länk http://www.samverka.nu/länk till annan webbplats och läsa

OBS! Eleven kan inte boka de platser praosamordnaren tagit fram förrän vecka 5 då de får sitt lösenord. Du som elev kan däremot välja en egen praoplats, men den får inte finnas med på samverka.nu. Väljer du en egen plats måste det vara klart vecka 5.

Du kan som elev däremot:

  • Gå in och titta vilka praktikplatser det finns att välja på.
  • Titta i företagsregistret och se vilket företag som finns i Älmhults kommun.("Hitta-arbetsplatser-älmhult"), som du själv kan ringa eller besöka. Alla kontaktuppgifter finns med i registret.
  • Du kan läsa igenom dokumenten som finns för elever. Du hittar dem under "Hitta"- Dokument-sök Älmhult-uppdatera och under elever.

Till dig som är elev

Innan praoperioden

Tänk igenom vilka yrken och arbetsplatser som kan vara intressanta. Gå gärna in på arbetsförmedlingens hemsida och gör intressetestet.
Det är en fördel för dig att välja en plats som idag räknas som bristyrken t.ex. förskolelärare, industri, vård, kök, kock, sjuksköterskeyrken, gymnasielärare i yrkesämnen eller t.ex. tandhygienist, då det är här många arbeten finns.

Om du får problem på din arbetsplats, så får du inte bara stanna hemma. Du måste gå till arbetet i alla fall, men du kan ju ringa praosamordnaren som kan komma och hälsa på. Problemen är till för att lösas, och det hjälper praosamordnaren gärna till med.Kom ihåg att tacka dina arbetskamrater och handledare när du slutar din prao. De ställer upp för dig gratis.
Om problem av allvarligare art uppstår på praoplatsen kan eventuellt byte ske.

Veckan efter praoperioden

Lämna in mat- och reseersättningslappen, närvarolappen (om du fått den med dig) och lappen med frågorna om din praoplats, till din mentor.

Till dig som är förälder

Du som förälder är skyldig att ringa och sjukanmäla eleven till både praoplatsen och skolan. Telefonnummer till båda ställen finns på praolappen som eleven får när valet är klart.

Du måste även fylla i blanketten Medicinsk kontrolllänk till annan webbplats (pdf, 23.5 kB) som eleven får med sig hem.  

Eleven är försäkrad genom via kommunens olycksfallsförsäkring samt via kommunens trafikskadeförsäkring som även gäller elever under resa till och från praktikplatsen.

Viktig information om prao, hur barn och ungdomar får arbeta finner du på arbetsmiljöverkets hemsidalänk till annan webbplats